Prezentul document pune la dispozitia utilizatorilor Regulamentul privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului shop.creativitylevel5.com ce tine loc de contract sau contract la distanta intre Creativity Level 5 SRL si client si se considera acceptat de partile implicate in momentul in care consultantul Creativity Level 5 SRL confirma comanda.

1.WEBSITE-UL SHOP.CREATIVITYLEVEL5.COM

Website-ul www.shop.creativitylevel5.com, numit in continuare Ceainaria Creativa, este proprietatea Creativity Level 5 SRL,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/4118/14.09.2020, CUI RO 41922920, mail de contact becreative@creativitylevel5.com cu adresa de corespondenta in Str. Gliei, Nr. 30, Casa 2, Bragadiru, Ilfov, Romania numita in continuare Creativity Level 5 SRL.

2.ACCEPTUL UTILIZATORULUI.
Utilizarea site-ului implica acceptarea automata a termenilor si conditiilor descrise in acest document. Creativity Level 5 SRL are dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificare prealabila. Creativity Level 5 SRL garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal si non-comercial pe site–ul shop.creativitylevel5.com si nu ii confera dreptul de a descarca, de a reproduce sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde, revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor firmei Creativity Level 5 SRL fara acordul prealabil scris al acesteia.

 3.PROPRIETATEA INTELECTUALA SI DREPTUL DE AUTOR AL Creativity Level 5 SRL ASUPRA INFORMATIILOR PUBLICATE PE WEBSITE.

Continutul site-ului Ceainaria Creativa: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Creativity Level 5 SRL si a furnizorilor sai si este sub incidenta Legii pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si a legilor privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Creativity Level 5 SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Se permite utilizarea website-ului Ceainaria Creativa doar in limitele prezentului document.

 Continutul Ceainaria Creativa ( descrierea produselor, specificatii tehnice, imagini, simboluri) este alcatuit colaborand si cu reprezentantii producatorilor respectivi in tara noastra. Din acest motiv, Creativity Level 5 SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile si specificatiile produselor afisate in site-ulCeainaria Creativa, acestea fiind puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarui producator/furnizor, sau de catre importatorii agreati de acestia. Creativity Level 5 SRL si partenerii sai isi rezerva dreptul sa modifice descrierile si specificatiile produselor fara o notificare prealabila.

 4.PRODUSE, SERVICII SI PRETURI PE SITE-UL Ceainaria Creativa

Produsele comercializate prin intermediulCeainaria Creativa sunt noi, in ambalaj original al producatorului si sunt insotite de factura fiscala in momentul livrarii, conform legislatiei in vigoare.

Produsele si serviciile sunt oferite in conditiile respectarii prevederilor prezentului document si in limita stocului disponibil. Din acest motiv Creativity Level 5 SRL are dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul produs nu se mai regaseste in oferta curenta a importatorului. Creativity Level 5 SRL isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.

 In ciuda eforturilor noastre de avea un site actualizat in permanenta, un mic numar de produse pot avea pe site preturi gresite, stabilite in mod eronat de catre aplicatia noastra informatica. In aceste conditii, intotdeauna se considera pret final cel acceptat de catre client conform discutiilor purtate cu consultantii de vanzari Creativity Level 5 SRL .

 Preturile prezentate pe website-ulCeainaria Creativa includ TVA insa nu includ costurile de livrare, acestea fiind afisate separat, exceptie cele in care se specifica in mod expres pe site. Pretul de achizitie tiparit pe factura va fi acelasi cu cel stabilit de consultantul de vanzari al Creativity Level 5 SRL in momentul confirmarii comenzii ca fiind comanda ferma, sau, in cazul comenzilor cu plata online acest pret va fi cel publicat pe site la momentul achizitiei.

 5.DETALII LIVRARE SI MODALITATI DE PLATA

 Livram in toata tara prin curierat.

Acceptam plata prin transfer bancar, ordin de plata sau plata ramburs la livrarea produselor.

 6.GDPR

Creativity Level 5 SRL garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul menționat mai sus. Conform Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune, dreptul legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Reamintim faptul ca ne puteți contacta in orice moment prin transmiterea solicitării dvs. prin  email la adresa: becreative@creativitylevel5.com.

6.1 DREPTUL DE A FI INFORMAT [ART. 12-14 GDPR]

Descriere. Dreptul de a fi informat se refera la obligatia operatorului de a lua toate masurile adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pot fi comunicate in scris sau verbal, cu conditia ca identitatea persoanei vizate sa fie dovedita prin alte mijloace. 

Prin dreptul de a fi informat, GDPR stabileste informatiile care trebuie furnizate si cand trebuie subiectii prelucrarii datelor cu caracter personal sa fie informati. Principalul atribut al datelor ce trebuie furnizate este transparenta. 

6.2 DREPTUL DE ACCES [ART. 15 GDPR] 

Descriere. Dreptul de acces inseamna ca persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc. In caz afirmativ, persoana vizata trebuie sa aiba acces la datele respective si la o serie de informatii.

6.3 DREPTUL LA RECTIFICAREA SI/SAU COMPLETAREA  DATELOR [ART. 16 GDPR]

Descriere. Dreptul la rectificarea datelor se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, actualizarea datelor care o privesc, in special in ceea ce privesc datele cu caracte personal inexacte. Dreptul la completarea datelor se refera la ipoteza in care, avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata doreste sa obtina modifice datele cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

6.4 DREPTUL LA STERGEREA DATELOR [ART. 17 GDPR] 

Descriere. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat“), se bazeaza pe principiul de a garanta oricarui individ libertatea de a dispune cum doreste de datele sale personale, inclusiv de a le sterge, daca nu exista un motiv convingator sau special pentru continuarea procesarii si stocarii acestora.

Obligatia de a sterge datele cu caracter personal se aplica in cazul in care sunt incidente unul dintre urmatoarele motive:

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), din Regulament si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

- persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulament;

- exista neclaritati legate de legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal;

- datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care va revine, in calitate de operator;

- datele cu caracter personal apartin unor copii, cu varsta sub 16 ani.

Situatiile in care este permis refuzul de a da curs unei cereri de stergere a datelor cu caracter personal, sunt prevazute ca situatii de exceptie, respectiv, cele in care prelucrarea este necesara pentru:

- exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

- respectarea unei obligatii legale;

- motive de interes public in domeniul sanatatii publice (Articolul 9 alin. 2 lit. h) si i) si art. 9 alin. 3 din Regulament);

- scopuri de arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice (art. 89 alin. 1 din Regulament);

constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

6.5 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII [ART. 18 GDPR] 

Descriere. Dreptul la restrictionarea prelucrarii se refera la posibilitatea oferita persoanei vizate de la limita operatorului posibilitatea de a prelucra anumite date cu caracter personal.

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

- se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care va permite ca operator sa verificati exactitatea datelor in cauza;

- prelucrarea este nelegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- ca operatori nu mai aveti nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata vi le solicita pentru o actiune in instanta;

- persoana vizata s-a opus prelucrarii (art. 21 alin. 1) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile dumneavoastra legitime ca operatori prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Daca prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In situatia datelor cu caracter personal asupra carora au fost instituite masuri de restrictie acestea pot fi in continuare stocate fara indeplinirea altor formalitati suplimentare.

In situatia in care se impune prelucrarea datelor cu caracter personal restrictionate, aceasta poate opera cu respectarea urmatoarelor conditii prevazute situatiilor ce impun necesitatea obtinerii consimtamantului, precum si:

- prelucrarea sa fie necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- prelucrarea sa fie necesara pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

- in orice alte cazuri care ar necesita prelucrarea datelor in discutie este necesar obtinerea consimtamantului persoanei vizate.

6.6 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR [ART. 20 GDPR] 

Descriere. Scopul acestui drept de a-i persoanei vizate mai mult control asupra datelor cu caracter personal care o privesc. Dreptul la portabilitatea datelor permite acestora sa obtina si sa reutilizeze datele lor personale in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii. Acest drept permite mutarea, copierea sau transferul datelor personale cu usurinta de la un mediu informatic la altul, intr-un mod sigur.

Dreptul de portabilitate a datelor se aplica numai in cazul in care:

- datele sunt procesate prin mijloace automate;

- persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrare;

- prelucrarea este necesara pentru a indeplini conditiile stipulate printr-un contract.

Portabilitatea datelor constituie un drept al persoanei vizate de a primi un subset de date cu caracter personal prelucrate de catre un operator cu privire la aceasta si de a stoca datele respective pentru uz personal in viitor. In acest context, stocarea poate fi realizata pe un dispozitiv privat sau un sistem cloud privat, fara a transmite neaparat datele unui alt operator.

Din punct de vedere tehnic, [denumire societate] are implementate urmatoarele  mecanisme de a pune la dispozitia persoanelor vizate date portabile:

- transmiterea directa a intregului set de date portabile (sau mai multe parti extrase din setul de date global); [de validat]

- un instrument automat care permite obtinerea datelor relevante [de validat].

Datele cu caracter personal incluse in domeniul de aplicare al acestui drept sunt:

- date cu caracter personal care privesc persoana vizata (telefonul, sistemul de mesagerie interpersonala, inregistrarile VoIP), fiind excluse datele anonime sau datele care nu se refera la persoana vizata; 

- datele furnizate de persoana vizata: date furnizate in mod activ si cu buna stiinta de persoana vizata – adresa postala, numele de utilizator, varsta etc. sau date observate furnizate de catre persoana vizata prin virtutea utilizarii serviciului sau a dispozitivului – istoricul de cautare al unei persoane, datele privind traficul si datele de localizare. 

6.8 DREPTUL LA OPOZITIE [ART. 21 GDPR]

Descriere. In anumite situatii expres prevazute de GDPR, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia particulara in care se afla, de a se opune prelucrarii. Situatiile cand persoana vizata se poate opune prelucrarii sunt atunci cand:

- prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing direct;

- prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;

- prelucrarea datelor prin mijloace automate;

- prelucrarea in scopuri stiintifice sau istorice.

Situatiile de exceptie care anuleaza dreptul la obiectii al persoanelor vizate apar atunci cand, se poate demonstra ca exista motive legitime convingatoare pentru sustinerea prelucrarii, care depasesc interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate. Alte situatii de exceptie sunt motivate de stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau in situatiile in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini de interes public.

6.9 DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI [art. 22 GDPR]

Descriere. Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii atunci cand aceasta se bazeaza pe prelucrarea automata si aceasta poate produce un efect juridic sau un efect semnificativ similar asupra individului.

Pentru a asigura conformitatea cu acest drept, se va identifica daca oricare dintre operatiunile de procesare include un proces automat de luare a deciziilor si, bineinteles, trebuie sa actualizati procedurile, pentru a raspunde cerintelor GDPR. 

Acest drept nu se aplica tuturor deciziilor automate. Dreptul nu se aplica in cazul in care decizia:

- este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si persoana fizica;

- este autorizata prin lege (de exemplu, in scopuri de frauda sau prevenirea evaziunii fiscale);

- pe baza consimtamantului explicit (art. 9 alin. 2 din Regulament);

- atunci cand o decizie nu are un efect legal sau similar semnificativ asupra unei persoane.

GDPR defineste profilarea ca orice forma de procesare automata destinata sa evalueze anumite aspecte personale ale unei persoane, in special pentru a le analiza sau a prezice: performanta la locul de munca; situatia economica; starea de sanatate; preferintele personale; fiabilitatea; comportamentul; locatia; deplasarile.

La prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de realizare a unui profil, Creativity Level 5 SRL se va asigura ca exista garantii adecvate cu privire la urmatoarele aspecte:

procesarea este corecta si transparenta prin furnizarea de informatii semnificative despre logica implicata, precum si despre semnificatia si consecintele avute in vedere;

foloseste procedurile matematice sau statistice adecvate pentru profilare;

are implementate masurilor tehnice si organizatorice adecvate care sa va permita remedierea erorilor si minimizarea riscului de eroare;

asigura securitatea datelor personale intr-o maniera proportionala cu riscul pentru interesele si drepturile individului si previne efectele discriminatorii.

7.JURISDICTIE

Orice litigiu apărut între clienți și Creativity Level 5 SRL. se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu au reușit să soluționeze litigiul pe cale amiabilă, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

8.TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor comandate de pe site-ul shop.creativitylevel5.com se face în momentul încheierii contractului la distanță, respectiv în momentul primirii, de către Dvs., a unui mesaj din partea operatorului nostru, prin care vă confirmăm comanda și stabilim detaliile legate de livrare. 

9.LEGISLATIA APLICABILA

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; Ordonanta Guvernului nr 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată; Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Plata Securizata

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Program

Luni - Sambata - 9:00 - 18:30.

Fara Comanda Minima

Nu avem comanda minima pentru a incuraja creativitatea si a-ti oferi posibilitatea de a cumpara exact ce iti doresti.